Výrobní dokumentace je tvořena spracováním Materiálových kusovníků a Výkresové dokumentace. Dokumentace je vždy prováděna s ohledem na výrobní technologie zákazníka, abychom toho dosáhli v co nejkratším čase a s co nejmenším množství revizí prochází projekce 4 etapami schvalování.
1. Etapa - Skicování Skicování probíhá ideálně přímo se zákazníkem, který tak má okamžitou představu o prvotních nápadech a může bezprostředně reagovat na podněty, kterých si v prvních úvahách nevšiml. Skicování je velice rychlé ( 0,5 hodiny) čímž šetří investice, které se často na úplném začátku projektu velice špatně vyčíslují. Skicované konstrukce přispívají ke kvalitnějšímu a rychlejšímu prvotnímu nacenění celého projektu. Skici slouží jako snadná archivace prvotních myšlenek a následných úprav. Na základě schválených skic se určí struktůra výrobku nebo celé modelové řady.
2. Etapa - 3d Model Výrobek je zpracován do modelu tak, aby se co nejlépe ověřily všechny potřebné návaznosti mezi jednotlivými prvky struktury. Zároveň na tomto modelu dochází k prvnímu ověření pevnosti, funkčnosti a vyrobitelnosti zvolené konstrukce. Model dále slouží k materiálovému rozpadu a přípravě výrobních kusovníků. Model je většinou ve formátu html odeslán ke schválení. Formát je možné volit, html je volen s ohledem na co největší možnost prohlížení a to i v systémech, které nemají software s 3D rozhraním. V případě schválení dochází k exportu výrobních kusovníků a výpočtu spotřeby materiálu, tak aby oddělení nákupu nemuselo čekat na finální výkresy a mohlo s předstihem objednávat rizikové materiály.
3. Etapa - Výkresová dokumentace Po schválení 3d modelu odchází k tvorbě výkresové dokumentace. Součástí výkresové dokumentace jsou:

Konstrukční výkresy sestav

Výrobní výkresy pro jednotlivá pracoviště

Montážní výkresy ať už jako montážní návody pro zákazníka nebo formu montážních sestav pro montáž probíhající v závodě

Balící instrukce

Štítky balení
4. Etapa - Podklady pro CNC frézy a nástrojová centra Poslední etapou je tvorba podkladů pro CNC centra, lasery nebo modelovací frézy. Programy jsou většinou v programu WOODVOP.

Výrobní dokumentace