Interier je asi nejsložitějším prvkem designu. Ať chceme nebo ne tak asi nejvíce ovlivňuje naše psychologické rozpoložení. Jen v příjemném interieru můžeme nastartovat ranní a celodenní pohodu. Je mnoho článků o psychologickém působení barev a posléze i materiálů. Na trhu je mnoho inovativních materiálů a technologií, které se nám snaží co nejvíce zpříjemnit každodenní odpočinek. Ovšem ne všechno nám ji zaručí. Pro nás je pak největší výzvou najít právě tu optimální kombinaci, která bude zákazníka vždy motivovat k tomu, aby se nebál sám interiér dotvářet a měnit vždy podle jeho pocitu a nálady.
Jsme tým,který se již několik let pohybuje v prostředí soukromých a veřejných inetrierů. Ti nejnáročnější zákazníci nás naučili pracovat tak abychom co nejlépe investovali vámi vynaložené náklady. Moc dobře víme, že ne vždy je vhodné hned zpracovávat prvotřídní 3d modely a náročné rendry. Místo toho jsme schopni hned při komunikaci se zákazníkem vytvořit skyci a uspořený čas pak použít Třeba zrovna pro zapracování inovativních technologií, které mohou váš inetrier napojit na chytrý telefon. Níže popíšeme základní postup návrhu.

1. Skicování a předběžné zaměření

Skicování probíhá ideálně na první schůzce přímo se zákazníkem, který tak má okamžitou představu o prvotních nápadech a může bezprostředně reagovat na podněty, kterých si v prvních úvahách nevšiml. Skicování je velice rychlé ( 0,5 hodiny) čímž šetří investice, které se často na úplném začátku projektu velice špatně vyčíslují. Zároveň jsou vybrány možné materiály a případně technologie, který by měli být do návrhu zapracovány. Skicy často přispívají ke kvalitnějšímu a rychlejšímu prvotnímu nacenění celého projektu.

2. Tvorba rendru a ceny návrhu

V případě, že si zázník přeje, dochází k vytvoření modelu a rendru celého interiéru. Modely jsou zpracovávány do formátu html, tak aby si zákazník co nejsnáze mohl prohlížet výsledný návrh, a nepotřeboval k tomu investovat do nákupu drahých SW, které s 3D modely pracují.

Pro 3D animaci klikněte na obrázek

3. Finální zaměření a příprava dokumentace

Po schválení finálního návrhu dochází ke kontrole dispozice a to jak roměrů, tak možné dostupnosti pro montážní tým. Následuje vytvoření výrobní dokumentace a finalizování ceny. Po jejím závěrečném zchválení je dokumentace předána do výroby.

4. Montáž

Konečná montáž probíhá vždy s ohledem na co nejmenší nároky pro případnou stavební předpřipravenost. Z tohoto důvodu se sanžíme vždy zákazníka dobře informovat o všech postupech, které budou na montáži probíhat tak, aby si byl schopen co nejlépe představit náročnost celé montáže.

Restaurace U Pramene - projekt pro Koželuha Český truhlář Plzeň

Restaurace Cinestrar Olympia - projekt pro Koželuha Český truhlář Plzeň

Saloon Bar Roudná - projekt pro Koželuha Český truhlář Plzeň

Restaurace Flora Otrokovice - projekt pan Bechyně Plzeň

Restaurace Bacardi Bar Holešov - projekt pan Bechyně Plzeň

Domácí interier - projekt Mudr Höpfleger

Interiéry