Materiály se v dnešní době vyvíjejí rychleji než kdykoli v historii. Průmyslové země se dívají na vývoj nových a vylepšených materiálů, jako „na oporu technologie", která může stimulovat inovace ve všech odvětvích lidské činnosti. Umožňují nové pohledy na konstrukce, úsporu energie, ekologii, a mnoho dalších. V materiálovém inžeýrství je stále více nových aspektů, které vedou k spárvnému výběru toho daného materiálu.

Ekologické aspekty

V poslední době se spousta odvětví snaží nahrazovat neobnovitelné zdroje „více přírodními materiály". A i když se zdá že jejich množství bude stačit na pokrytí dlouhodoubé poptávky celosvětové produkce. Důležitější je pohled na ekologické dopady jejich výroby a zpracování a to zejména těch, které souvisejí s energetikou. Poté pozorujeme, že ne každý výrobek z přírodních materiálů, musí být nutně šetrný k životnímu prostředí

Konstrukční a Technologické aspekty

Tak jak je mnoho materiálů s rozličnými mechanickými a fyzikálními vlastnostmi. Je i mnoho možností jak tyto materiály navzájem kombinovat v různých kompozitních formách tak, abychom dosáhli přímo námi požadovaných vlastností. V konstrukci je pak velmi důležité umět tyto materiály porovnávat a najít to nejlepší možné řešení, které bude co nejlépe reflektovat technologii, která je pro daný výrobek nejvhodnější.

Ekonomické aspekty

Zjednodušeně by se řeklo, že se jedná o cenu a dostupnost materiálů. Nicméně je i mnoho dalších pohledů, které by měly být při volbě zohledněny. Mnoho přírodních materiálů má tendence podléhat povětrnostním vlivům. Jiné materiály mohou vyvolávat alergické reakce při styku s pokožkou. To vše jsou náklady, které mohou ve finále nepříjměně ovlivnit konečnou cenu výrobku.
Toto jsou jen základní aspekty. Nicméně při detailním zkoumání zjistíme, že jich je mnohem mnohem více a je téměř nadlidský výkon se ve všech těchto pohledech vyznat a navzájem je porovnávat. Pokud k tomu přidáme, že se stále vyvíjí nové a nové možnosti materiálového inženýrství, je podle nás téměř nemyslitelné, aby inženýři a designéři všechny tyto možnosti obsáhli. Proto jsme se rozhodli spolupracovat s universitami a společnostmi, které se na tuto problematiku specializují. A díky jejich softwarům a knihovnám pak v případě nutnosti nalezneme vždy tu nejlepší možnou volbu nejen mateiálu pro daný výrobek.Pro vhodnou optimalizaci se opíráme o materiálové grafy, které ve třech rozměrech dokáží samy dobře porovnat námi navolené vlastnosti a tak nám sdělit nejen jaký materiál má nejvhodnější tepelnou roztažnost, ale i jaký je nejlevnější nebo nejdostupnější.

Příklad materiálůvých grafů

Materiály